/nongnu/dataexplorer/

6 directories 493 files
Name Size Modified
Go up
GNU_LINUX_JUNSI_ICHARER_DUO_UDEV_RULE/
GNU_LINUX_JUNSI_ICHARER_USB_UDEV_RULE/
GNU_LINUX_SKYRC_UDEV_RULE/
GNULinux_cp210x/
resource/
udev_rules/
.dataexplorer-3.7.2-src.tar.gz.ZIu2Kz 59 MiB
DataExplorer - Benutzerhandbuch.pdf 7.1 MiB
DataExplorer - Benutzerhandbuch.pdf.md5 121 B
DataExplorer - Benutzerhandbuch.pdf.sig 566 B
DataExplorer - Users Guide.pdf 7.8 MiB
DataExplorer - Users Guide.pdf.md5 116 B
DataExplorer - Users Guide.pdf.sig 566 B
dataexplorer-3.5.0-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.5.0-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.5.0-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.5.0-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.5.0-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.5.0-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.5.0-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.5.0-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.5.0-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.5.0-src.tar.gz 101 MiB
dataexplorer-3.5.0-src.tar.gz.md5 115 B
dataexplorer-3.5.0-src.tar.gz.sig 566 B
DataExplorer-3.5.0_Mac_32.dmg 64 MiB
DataExplorer-3.5.0_Mac_32.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.5.0_Mac_32.dmg.sig 566 B
DataExplorer-3.5.0_Mac_64.dmg 65 MiB
DataExplorer-3.5.0_Mac_64.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.5.0_Mac_64.dmg.sig 566 B
dataexplorer-3.5.1-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.5.1-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.5.1-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.5.1-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.5.1-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.5.1-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.5.1-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.5.1-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.5.1-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.5.1-src.tar.gz 101 MiB
dataexplorer-3.5.1-src.tar.gz.md5 115 B
dataexplorer-3.5.1-src.tar.gz.sig 566 B
DataExplorer-3.5.1_Mac_32.dmg 64 MiB
DataExplorer-3.5.1_Mac_32.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.5.1_Mac_32.dmg.sig 566 B
DataExplorer-3.5.1_Mac_64.dmg 65 MiB
DataExplorer-3.5.1_Mac_64.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.5.1_Mac_64.dmg.sig 566 B
dataexplorer-3.5.2-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.5.2-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.5.2-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.5.2-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.5.2-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.5.2-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.5.2-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.5.2-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.5.2-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.5.2-src.tar.gz 101 MiB
dataexplorer-3.5.2-src.tar.gz.md5 115 B
dataexplorer-3.5.2-src.tar.gz.sig 566 B
DataExplorer-3.5.2_Mac_32.dmg 65 MiB
DataExplorer-3.5.2_Mac_32.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.5.2_Mac_32.dmg.sig 566 B
DataExplorer-3.5.2_Mac_64.dmg 65 MiB
DataExplorer-3.5.2_Mac_64.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.5.2_Mac_64.dmg.sig 566 B
dataexplorer-3.5.3-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.5.3-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.5.3-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.5.3-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.5.3-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.5.3-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.5.3-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.5.3-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.5.3-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.5.3-src.tar.gz 101 MiB
dataexplorer-3.5.3-src.tar.gz.md5 115 B
dataexplorer-3.5.3-src.tar.gz.sig 566 B
DataExplorer-3.5.3_Mac_32.dmg 65 MiB
DataExplorer-3.5.3_Mac_32.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.5.3_Mac_32.dmg.sig 566 B
DataExplorer-3.5.3_Mac_64.dmg 65 MiB
DataExplorer-3.5.3_Mac_64.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.5.3_Mac_64.dmg.sig 566 B
dataexplorer-3.5.4-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.5.4-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.5.4-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.5.4-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.5.4-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.5.4-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.5.4-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.5.4-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.5.4-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.5.4-src.tar.gz 101 MiB
dataexplorer-3.5.4-src.tar.gz.md5 115 B
dataexplorer-3.5.4-src.tar.gz.sig 566 B
DataExplorer-3.5.4_Mac_32.dmg 65 MiB
DataExplorer-3.5.4_Mac_32.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.5.4_Mac_32.dmg.sig 566 B
DataExplorer-3.5.4_Mac_64.dmg 65 MiB
DataExplorer-3.5.4_Mac_64.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.5.4_Mac_64.dmg.sig 566 B
dataexplorer-3.5.5-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.5.5-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.5.5-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.5.5-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.5.5-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.5.5-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.5.5-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.5.5-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.5.5-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.5.5-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.5.5-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.5.5-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.5.5-src.tar.gz 103 MiB
dataexplorer-3.5.5-src.tar.gz.md5 115 B
dataexplorer-3.5.5-src.tar.gz.sig 566 B
DataExplorer-3.5.5_Mac_32.dmg 65 MiB
DataExplorer-3.5.5_Mac_32.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.5.5_Mac_32.dmg.sig 566 B
DataExplorer-3.5.5_Mac_64.dmg 65 MiB
DataExplorer-3.5.5_Mac_64.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.5.5_Mac_64.dmg.sig 566 B
dataexplorer-3.6.0-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.6.0-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.6.0-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.6.0-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.6.0-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.6.0-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.6.0-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.6.0-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.6.0-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.6.0-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.6.0-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.6.0-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.6.0-src.tar.gz 103 MiB
dataexplorer-3.6.0-src.tar.gz.md5 115 B
dataexplorer-3.6.0-src.tar.gz.sig 566 B
DataExplorer-3.6.0_Mac_32.dmg 65 MiB
DataExplorer-3.6.0_Mac_32.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.6.0_Mac_32.dmg.sig 566 B
DataExplorer-3.6.0_Mac_64.dmg 65 MiB
DataExplorer-3.6.0_Mac_64.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.6.0_Mac_64.dmg.sig 566 B
dataexplorer-3.6.1-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.6.1-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.6.1-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.6.1-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.6.1-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.6.1-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.6.1-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.6.1-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.6.1-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.6.1-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.6.1-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.6.1-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.6.1-src.tar.gz 103 MiB
dataexplorer-3.6.1-src.tar.gz.md5 115 B
dataexplorer-3.6.1-src.tar.gz.sig 566 B
DataExplorer-3.6.1_Mac_32.dmg 65 MiB
DataExplorer-3.6.1_Mac_32.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.6.1_Mac_32.dmg.sig 566 B
DataExplorer-3.6.1_Mac_64.dmg 65 MiB
DataExplorer-3.6.1_Mac_64.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.6.1_Mac_64.dmg.sig 566 B
dataexplorer-3.6.2-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.6.2-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.6.2-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.6.2-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.6.2-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.6.2-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.6.2-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.6.2-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.6.2-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.6.2-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.6.2-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.6.2-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.6.2-src.tar.gz 103 MiB
dataexplorer-3.6.2-src.tar.gz.md5 115 B
dataexplorer-3.6.2-src.tar.gz.sig 566 B
DataExplorer-3.6.2_Mac_32.dmg 65 MiB
DataExplorer-3.6.2_Mac_32.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.6.2_Mac_32.dmg.sig 566 B
DataExplorer-3.6.2_Mac_64.dmg 65 MiB
DataExplorer-3.6.2_Mac_64.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.6.2_Mac_64.dmg.sig 566 B
dataexplorer-3.7.0-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.0-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.7.0-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.0-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.0-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.7.0-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.0-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.0-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.7.0-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.0-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.0-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.7.0-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.0-src.tar.gz 103 MiB
dataexplorer-3.7.0-src.tar.gz.md5 115 B
dataexplorer-3.7.0-src.tar.gz.sig 566 B
DataExplorer-3.7.0_Mac_32.dmg 65 MiB
DataExplorer-3.7.0_Mac_32.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.7.0_Mac_32.dmg.sig 566 B
DataExplorer-3.7.0_Mac_64.dmg 96 MiB
DataExplorer-3.7.0_Mac_64.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.7.0_Mac_64.dmg.sig 566 B
dataexplorer-3.7.1-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.1-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.7.1-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.1-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.1-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.7.1-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.1-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.1-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.7.1-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.1-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.1-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.7.1-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.1-src.tar.gz 103 MiB
dataexplorer-3.7.1-src.tar.gz.md5 115 B
dataexplorer-3.7.1-src.tar.gz.sig 566 B
DataExplorer-3.7.1_Mac_32.dmg 65 MiB
DataExplorer-3.7.1_Mac_32.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.7.1_Mac_32.dmg.sig 566 B
DataExplorer-3.7.1_Mac_64.dmg 96 MiB
DataExplorer-3.7.1_Mac_64.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.7.1_Mac_64.dmg.sig 566 B
dataexplorer-3.7.2-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.2-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.7.2-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.2-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.2-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.7.2-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.2-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.2-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.7.2-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.2-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.2-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.7.2-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz.sig 566 B
DataExplorer-3.7.2_Mac_32.dmg 65 MiB
DataExplorer-3.7.2_Mac_32.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.7.2_Mac_32.dmg.sig 566 B
DataExplorer-3.7.2_Mac_64.dmg 96 MiB
DataExplorer-3.7.2_Mac_64.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.7.2_Mac_64.dmg.sig 566 B
dataexplorer-3.7.3-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.3-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.7.3-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.3-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.3-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.7.3-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.3-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.3-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.7.3-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.3-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.3-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.7.3-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.3-src.tar.gz 103 MiB
dataexplorer-3.7.3-src.tar.gz.md5 115 B
dataexplorer-3.7.3-src.tar.gz.sig 566 B
DataExplorer-3.7.3_Mac_32.dmg 65 MiB
DataExplorer-3.7.3_Mac_32.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.7.3_Mac_32.dmg.sig 566 B
DataExplorer-3.7.3_Mac_64.dmg 96 MiB
DataExplorer-3.7.3_Mac_64.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.7.3_Mac_64.dmg.sig 566 B
dataexplorer-3.7.4-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.4-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.7.4-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.4-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.4-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.7.4-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.4-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.4-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.7.4-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.4-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.4-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.7.4-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.4-src.tar.gz 103 MiB
dataexplorer-3.7.4-src.tar.gz.md5 115 B
dataexplorer-3.7.4-src.tar.gz.sig 566 B
DataExplorer-3.7.4_Mac_32.dmg 65 MiB
DataExplorer-3.7.4_Mac_32.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.7.4_Mac_32.dmg.sig 566 B
DataExplorer-3.7.4_Mac_64.dmg 96 MiB
DataExplorer-3.7.4_Mac_64.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.7.4_Mac_64.dmg.sig 566 B
dataexplorer-3.7.5-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.5-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.7.5-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.5-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.5-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.7.5-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.5-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.5-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.7.5-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.5-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.5-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.7.5-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.5-src.tar.gz 103 MiB
dataexplorer-3.7.5-src.tar.gz.md5 115 B
dataexplorer-3.7.5-src.tar.gz.sig 566 B
DataExplorer-3.7.5_Mac_32.dmg 65 MiB
DataExplorer-3.7.5_Mac_32.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.7.5_Mac_32.dmg.sig 566 B
DataExplorer-3.7.5_Mac_64.dmg 96 MiB
DataExplorer-3.7.5_Mac_64.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.7.5_Mac_64.dmg.sig 566 B
dataexplorer-3.7.6-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.6-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.7.6-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.6-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.6-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.7.6-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.6-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.6-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.7.6-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.6-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.6-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.7.6-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.6-src.tar.gz 103 MiB
dataexplorer-3.7.6-src.tar.gz.md5 115 B
dataexplorer-3.7.6-src.tar.gz.sig 566 B
DataExplorer-3.7.6_Mac_32.dmg 65 MiB
DataExplorer-3.7.6_Mac_32.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.7.6_Mac_32.dmg.sig 566 B
DataExplorer-3.7.6_Mac_64.dmg 96 MiB
DataExplorer-3.7.6_Mac_64.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.7.6_Mac_64.dmg.sig 566 B
dataexplorer-3.7.7-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz 65 MiB
dataexplorer-3.7.7-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.7.7-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.7-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz 65 MiB
dataexplorer-3.7.7-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.7.7-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.7-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.7-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.7.7-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.7-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.7-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.7.7-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.7-src.tar.gz 103 MiB
dataexplorer-3.7.7-src.tar.gz.md5 115 B
dataexplorer-3.7.7-src.tar.gz.sig 566 B
DataExplorer-3.7.7_Mac_32.dmg 65 MiB
DataExplorer-3.7.7_Mac_32.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.7.7_Mac_32.dmg.sig 566 B
DataExplorer-3.7.7_Mac_64.dmg 96 MiB
DataExplorer-3.7.7_Mac_64.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.7.7_Mac_64.dmg.sig 566 B
dataexplorer-3.7.8-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz 65 MiB
dataexplorer-3.7.8-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.7.8-bin_GNULinux_x86_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.8-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz 65 MiB
dataexplorer-3.7.8-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.md5 131 B
dataexplorer-3.7.8-bin_GNULinux_x86_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.8-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.8-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.7.8-bin_RaspbianLinux_ARM_32.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.8-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz 64 MiB
dataexplorer-3.7.8-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz.md5 136 B
dataexplorer-3.7.8-bin_RaspbianLinux_ARM_64.tar.gz.sig 566 B
dataexplorer-3.7.8-src.tar.gz 103 MiB
dataexplorer-3.7.8-src.tar.gz.md5 115 B
dataexplorer-3.7.8-src.tar.gz.sig 566 B
DataExplorer-3.7.8_Mac_32.dmg 65 MiB
DataExplorer-3.7.8_Mac_32.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.7.8_Mac_32.dmg.sig 566 B
DataExplorer-3.7.8_Mac_64.dmg 96 MiB
DataExplorer-3.7.8_Mac_64.dmg.md5 115 B
DataExplorer-3.7.8_Mac_64.dmg.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.5.0_win32.exe 61 MiB
DataExplorer_Setup_3.5.0_win32.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.5.0_win32.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.5.0_win64.exe 61 MiB
DataExplorer_Setup_3.5.0_win64.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.5.0_win64.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.5.1_win32.exe 61 MiB
DataExplorer_Setup_3.5.1_win32.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.5.1_win32.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.5.1_win64.exe 61 MiB
DataExplorer_Setup_3.5.1_win64.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.5.1_win64.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.5.2_win32.exe 61 MiB
DataExplorer_Setup_3.5.2_win32.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.5.2_win32.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.5.2_win64.exe 61 MiB
DataExplorer_Setup_3.5.2_win64.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.5.2_win64.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.5.3_win32.exe 61 MiB
DataExplorer_Setup_3.5.3_win32.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.5.3_win32.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.5.3_win64.exe 61 MiB
DataExplorer_Setup_3.5.3_win64.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.5.3_win64.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.5.4_win32.exe 61 MiB
DataExplorer_Setup_3.5.4_win32.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.5.4_win32.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.5.4_win64.exe 61 MiB
DataExplorer_Setup_3.5.4_win64.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.5.4_win64.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.5.5_win32.exe 61 MiB
DataExplorer_Setup_3.5.5_win32.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.5.5_win32.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.5.5_win64.exe 61 MiB
DataExplorer_Setup_3.5.5_win64.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.5.5_win64.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.6.0_win32.exe 61 MiB
DataExplorer_Setup_3.6.0_win32.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.6.0_win32.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.6.0_win64.exe 61 MiB
DataExplorer_Setup_3.6.0_win64.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.6.0_win64.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.6.1_win32.exe 61 MiB
DataExplorer_Setup_3.6.1_win32.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.6.1_win32.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.6.1_win64.exe 61 MiB
DataExplorer_Setup_3.6.1_win64.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.6.1_win64.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.6.2_win32.exe 61 MiB
DataExplorer_Setup_3.6.2_win32.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.6.2_win32.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.6.2_win64.exe 61 MiB
DataExplorer_Setup_3.6.2_win64.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.6.2_win64.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.7.0_win32.exe 61 MiB
DataExplorer_Setup_3.7.0_win32.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.7.0_win32.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.7.0_win64.exe 88 MiB
DataExplorer_Setup_3.7.0_win64.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.7.0_win64.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.7.1_win32.exe 61 MiB
DataExplorer_Setup_3.7.1_win32.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.7.1_win32.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.7.1_win64.exe 88 MiB
DataExplorer_Setup_3.7.1_win64.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.7.1_win64.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.7.2_win32.exe 61 MiB
DataExplorer_Setup_3.7.2_win32.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.7.2_win32.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.7.2_win64.exe 88 MiB
DataExplorer_Setup_3.7.2_win64.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.7.2_win64.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.7.3_win32.exe 61 MiB
DataExplorer_Setup_3.7.3_win32.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.7.3_win32.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.7.3_win64.exe 88 MiB
DataExplorer_Setup_3.7.3_win64.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.7.3_win64.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.7.4_win32.exe 61 MiB
DataExplorer_Setup_3.7.4_win32.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.7.4_win32.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.7.4_win64.exe 88 MiB
DataExplorer_Setup_3.7.4_win64.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.7.4_win64.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.7.5_win32.exe 61 MiB
DataExplorer_Setup_3.7.5_win32.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.7.5_win32.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.7.5_win64.exe 88 MiB
DataExplorer_Setup_3.7.5_win64.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.7.5_win64.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.7.6_win32.exe 61 MiB
DataExplorer_Setup_3.7.6_win32.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.7.6_win32.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.7.6_win64.exe 88 MiB
DataExplorer_Setup_3.7.6_win64.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.7.6_win64.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.7.7_win32.exe 61 MiB
DataExplorer_Setup_3.7.7_win32.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.7.7_win32.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.7.7_win64.exe 88 MiB
DataExplorer_Setup_3.7.7_win64.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.7.7_win64.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.7.8_win32.exe 61 MiB
DataExplorer_Setup_3.7.8_win32.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.7.8_win32.exe.sig 566 B
DataExplorer_Setup_3.7.8_win64.exe 88 MiB
DataExplorer_Setup_3.7.8_win64.exe.md5 120 B
DataExplorer_Setup_3.7.8_win64.exe.sig 566 B
HowToCreateDevicePlugin 7.2 KiB
HowToCreateDevicePlugin.md5 109 B
HowToCreateDevicePlugin.sig 566 B
HowToSetupEclipseWorkspace 3.4 KiB
HowToSetupEclipseWorkspace.md5 112 B
HowToSetupEclipseWorkspace.sig 566 B
MAC_OS_X_Junsi_iCharger_USB_HID_KEXT.zip 2.3 KiB
MAC_OS_X_Junsi_iCharger_USB_HID_KEXT.zip.md5 126 B
MAC_OS_X_Junsi_iCharger_USB_HID_KEXT.zip.sig 566 B
MAC_OS_X_SkyRC_USB_HID_KEXT.zip 2.1 KiB
MAC_OS_X_SkyRC_USB_HID_KEXT.zip.md5 117 B
MAC_OS_X_SkyRC_USB_HID_KEXT.zip.sig 566 B
README.de 7.3 KiB
README.de.md5 95 B
README.de.sig 566 B
README.en 6.6 KiB
README.en.md5 95 B
README.en.sig 566 B